Behandelingen

Home / Behandelingen

Acupunctuur is zowel bij chronische als acute klachten, zoals een persisterende darm, maag en stress gerelateerde klachten, inzetbaar. Een techniek die voort
komt uit de acupunctuur is dry needling. Met deze behandelwijze wordt voor ontspanning gezorgd van een tender point en de klacht verminderd.

Lees hier alles over de acupunctuur

Emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op de adem. Zoals bijvoorbeeld bij hyperventilatie. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijk klachten.

Een van de doelen van ademtherapie is het herstellen van de natuurlijke ontspannen adembeweging. maar de methode maakt u ook bewust van uw lichamelijke en mentale gespannenheid en leert u daarmee om te gaan.

Lees hier alles over de adem-en ontspanningstherapie

Algemene Fysiotherapie richt zich op alle aspecten van problemen in houding en beweging.

De algemene fysiotherapeut heeft een brede kijk op het vak en kan beoordelen of een klacht als ‘algemeen’ behandeld kan worden of beter door een specialist. Binnen de praktijk kunnen onze therapeuten makkelijk raad vragen bij elkaar, gezamenlijk een consult afspreken of behandelingen overdragen aan een collega.

Lees hier alles over de Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het behandelen en voorkomen van klachten en functiestoornissen binnen het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. Naast pijnklachten worden ook incontinentieklachten, verzakkingen en seksuele problemen behandeld. Zowel bij vrouwen, mannen als kinderen.

Lees hier alles over Bekken fysiotherapie

Echografie is een diagnostische techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven.

De techniek van echografie stelt je in staat structuren als spier, pees, band en bot in beeld te brengen. Zo krijgt u zicht op de aard en grootte van een afwijking of aandoening.
Een echo geeft een concretere grondslag voor behandeling.

Lees hier alles over Echografie

De behandeling van oncologische problemen geeft helaas vaak bijwerkingen, zoals vertraging van het herstel en een verminderde kwaliteit van leven. De klachten kunnen zich uiten in verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verminderde spierkracht, conditieverlies, vermoeidheid, spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen en oedeem.

Fysiotherapie, met name bewegen, heeft een positieve invloed heeft op het herstelproces.

Lees hier alles over Fysiotherapie bij oncologie

Vaatproblemen in de benen kunnen zich uiten zich in zogenaamde etalagebenen. Te herkennen aan krampende pijn in de benen bij het lopen. Na het lopen van een bepaalde afstand, moet er worden gestopt vanwege de pijn. De pijn trekt na het stoppen snel weg.

Fysiotherapie in de vorm van looptraining, algehele kracht- en conditietraining en advies over leefstijl blijkt vaak een positief effect te hebben.

Lees hier alles over Fysiotherapie bij vaatproblemen

Geriatrie fysiotherapie is een specialistische therapie gericht op de oudere mens met de daarbij behorende specifieke problematiek en complexiteit (vaak meerdere aandoeningen). Er wordt veel aandacht besteed aan hoe je zo lang mogelijk in een zo goed mogelijke conditie kan leven. Met als uitgangspunt wat wenselijk en haalbaar is.

Lees hier alles over de Geriatrie fysiotherapie

Vaak zijn we ons er niet van bewust, dat we zelf ons lichaam onder spanning zetten en hoe en waarom we dat doen. Haptonomie kan je helpen om het spanningsniveau in je lichaam te herkennen en te reguleren.

Na een intake gaan we aan de slag met het leren herkennen van de bekkenbodemspanning en het ervaren welk effect bekkenbodemspanning heeft op de spanning in je hele lijf.

Vervolgens leer je hoe die je spanning kunt reguleren .

Lees hier alles over Haptonomie

Manuele therapie is geschikt voor vele gewrichts- en spierklachten. De behandeling bestaat uit mobilisatie- en/of manipulatietechnieken van één of meerdere gewrichten. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, oefeningen, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

De manueel therapeut richt zich vooral op klachten van nek, rug en schouders.

Lees hier alles over Manuele therapie

McKenzies een behandelmethode die bruikbaar is voor alle klachten aan het bewegingsapparaat, maar het meest bekend is als methode voor rug- en nekklachten. Al dan niet met uitstraling naar arm of been

Middels bewegings- of houdingstesten wordt bepaald welke oefeningen voor u klachtenverminderend zullen werken. Deze oefeningen dient u veelvuldig thuis te herhalen (maar ze helpen u ook direct).

Lees hier alles over de McKenzie therapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht.  De chronische aandoening Lymfoedeem ontstaat vaak geleidelijk en pijnloos, omdat het oedeem langzaam toeneemt. Oedeemtherapie is gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van lymfoedeem. Met als uitgangspunt zoveel mogelijk het normaal functioneren te herstellen.

Volledig genezen van lymfoedeem is doorgaans niet mogelijk.

Lees hier alles over Oedeem therapie

De psychosomatische fysiotherapie heeft tot doel het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen. Hierbij wordt gekeken naar lichamelijke en geestelijke factoren. Sociale-, leef- en werkomstandigheden spelen hierbij natuurlijk een rol. De therapeut leert u weer luisteren naar uw lichaam.

Door middel van praktische oefeningen wordt er gewerkt aan een betere balans tussen lichaam/ denken/ gedrag en emotie. Het lichaam staat hierin centraal en adem- en ontspanningsoefeningen nemen een belangrijke plaats in.

Lees hier alles over Psychsomatische fysiotherapie

Neurologie

Indien u kampt met neurologische klachten, zoals na een herseninfarct, een ongeval, hersenschudding of door een ziekte, dan heeft u een fysiotherapeut nodig die weet hoe het zenuwstelsel werkt.

Het zo optimaal mogelijk functioneren in het dagelijks leven is het belangrijkste doel van de behandeling. Samenwerking met artsen en andere zorgverleners hoort er natuurlijk bij.

Lees hier alles over Neurologie en Revalidatie

Revalidatie

Als u een operatie, ziekte of trauma heeft doorgemaakt gaat herstel naar het oude niveau meestal niet vanzelf. Een begeleid traject kan ondersteuning bieden om op de juiste manier de belasting op te bouwen. Wij adviseren daartoe een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie.

Doelen zijn:

– Herstel van activiteiten en participatie van de revalidant met als doel optimaal functioneren in de maatschappij.

– De wensen van de revalidant zijn leidend.

Samenwerkingen

Door de nauwe samenwerking met ergotherapie Kennemerland is een goede kwaliteit van zorg gewaarborgd. Zorg kan tevens aan huis worden verleend indien gewenst en geïndiceerd door een arts.

Meer informatie over ergotherapie : www.ergotherapiekennemerland.nl

Fysiotherapie Haarlem Noord heeft tevens een nauwe samenwerking met de revalidatie artsen van het Spaarne Gasthuis (voor kinderen als volwassenen).

 

Veel problematiek bij kinderen heeft te maken met het verwerken van prikkels.
Een Sensorische Integratie therapeut is in staat om, op basis van specifieke kennis en vaardigheden, een deskundig oordeel te geven over de problematiek rondom het verwerken van sensorische informatie.
Zij gaat met het kind oefenen deze informatie op een juiste manier te verwerken

Lees hier alles over Sensorische integratie