Algemene fysiotherapie

Home / Behandelingen / Algemene fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op alle aspecten van problemen in houding en beweging.

Algemeen fysiotherapeuten hebben de HBO-opleiding fysiotherapeut afgerond en voldoen aan de verplichte na- en bijscholing om in het ‘kwaliteitsregister algemeen fysiotherapeut’ te blijven staan.

De algemene fysiotherapeut heeft een brede kijk op het vak en kan beoordelen of een klacht ‘algemeen’ behandeld kan worden of beter bij een specialist terecht kan komen.

Wij werken met een team van zowel algemene fysiotherapeuten als een groot aantal specialisten. Hierdoor zijn wij in staat hoogwaardige behandelingen te verstrekken op alle gebieden van de fysiotherapie.Wij kunnen makkelijk raad vragen bij elkaar, consulten bij elkaar afspreken of behandelingen overdragen aan collega’s.

We beschikken over een moderne praktijk aan het Marsmanplein.
Behalve een aantal goed geoutilleerde, ruime behandelruimtes en de gastvrije wachtkamer is hier ook onze oefenruimte te vinden. Deze is voorzien van de nieuwste apparatuur, beschikt over goede test- en meetapparatuur en voldoende vrije ruimte om ook zonder apparaten te trainen.
Dit maakt de oefenruimte geschikt voor alle niveaus van training en revalidatie.

Naast de praktijk op het Marsmanplein hebben we lokaties aan de Rijkssstraatweg 271 en de Muiderslotweg 113.
Hierdoor kunt u altijd dicht bij huis behandeld worden.

Als u niet in staat bent naar de praktijk te komen is er de mogelijkheid van behandeling aan huis

Voorbeelden van mogelijke klachten:

  • pijnklachten aan al uw ledematen, rug of nek
  • hoofdpijn
  • klachten over uw kracht
  • klachten over uw evenwicht
  • klachten over uw uithoudingsvermogen
  • herstel na operaties
  • herstel na blessures
  • klachten die te maken hebben met het ouder worden
  • neurologische problemen
  • aangeboren handicaps

Intake

Tijdens de eerste afspraak zal er eerst een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt ook regelmatig gebruikgemaakt van vragenlijsten. Na afloop hiervan volgt uitleg over de klachten en wordt er samen met u een individueel behandelplan opgesteld. Bij het opstellen van het behandelplan kijken we samen met u naar uw wensen, situatie en mogelijkheden.
In de loop van de behandelingen kan het behandelplan zo nodig worden aangepast.

Behandeling

De tweede afspraak wordt gestart met de eigenlijke behandeling.
Die kan plaatsvinden in een privé-werkkamer, al dan niet op een behandelbank.
Het kan ook nodig of zinvol zijn om in onze ruime oefenzaal te werken. Dit kan met of zonder de aanwezige apparatuur.
In onze visie kan een fysiotherapeutische behandeling alleen effectiefzij n als u er zelf een actieve rol in speelt. Belangrijke onderdelen zijn dan ook de adviezen en de huiswerkoefeningen.
Om het oefenen makkelijker te maken krijgt u de oefeningen en adviezen op papier mee naar huis.

In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende metodes of interventies. Deze zijn geen aparte behandelingen maar een onderdeel van een behandeling. Hieronder beschrijven we er een paar voor u.

Dry needling

Dry needling is een methode om snel pijnklachten te verhelpen die zijn ontstaan door spierverkrampingen. Deze techniek is in Canada ontwikkeld en gaat uit van de zogenaamde Trigger Points of tender points in de spier. Deze Trigger Points kunnen klachten geven als uitstralende pijn, bewegingsbeperking in omliggende gewrichten, krachtsverlies, tintelingen en hoofdpijn.

Met Dry Needling wordt de verharde en pijnlijke plek in de spier aangeprikt met een dunne acupunctuurnaald. Het is echter geen acupunctuur. Bij acupunctuur wordt gewerkt vanuit een energetisch concept waarbij meerdere naalden in het lichaam wordt geprikt en enige tijd blijven zitten.

De sensatie na de Dry Needlingbehandeling kan zijn een zwaar en vermoeid of beurs gevoel, maar dat trekt snel weg. Hierna bent u meer ontspannen, met minder klachten van deze Trigger Points.
Het wordt vaak gebruikt als ondersteuning van de fysiotherapiebehandeling.

Dry needling behandelingen kunnen worden gegeven door Peter Zonneveld

Anne Bijman

Anne Bijman

Fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie
Donna Hendriks

Donna Hendriks

Fysiotherapie, manueel therapeut en fysiotherapie bij oncologie
Hanneke Osinga

Hanneke Osinga

Fysiotherapie, Fysiotherapie bij oncologie, Oedeemtherapie
Niels Pabst

Niels Pabst

Fysiotherapie, Fysiotherapie bij vaatproblemen, Manuele therapie