Fysiotherapie bij vaatproblemen

Home / Behandelingen / Fysiotherapie bij vaatproblemen

Fysiotherapie bij vaatproblemen

Etalagebenen

Claudicatio intermittens, etalagebenen in de volksmond, is het tweede stadium(fontaine) van PAV(perifeer arterieel vaatlijden).
Etalagebenen uit zich in krampende pijn in de benen bij het lopen. Na een bepaalde afstand gelopen te hebben, moeten ‘claudicanten’ stoppen met lopen omdat zij pijn in de benen krijgen.
Deze pijn wordt veroorzaakt door zuurstoftekort in de spieren. Dit tekort komt door een vernauwing in de beenslagader, waardoor er te weinig zuurstofrijk bloed bij de spier terecht komt.
Door enige tijd (minuten) te wachten, zakt de pijn en kan de patiënt weer verder lopen, waarna weer klachten optreden.
Veel mensen verbloemen de klachten door net te doen alsof ze etalages aan het bekijken zijn, vandaar de term ‘etalagebenen’.

Etalagebenen wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Slagaderverkalking komt bij alle mensen voor naarmate men ouder wordt. Er zijn wel een aantal factoren waardoor dit proces wordt versneld. Roken en een ongezonde leefstijlzijn de grootste boosdoeners voor het ontwikkelen van slagaderverkalking. De patiënt heeft zelf de meeste invloed om van etalagebenen af te komen, door veel te bewegen en gezonder te leven, al kan de huisarts hier zeker hulp bij bieden.

Slagaderverkalking is een systeemziekte. Dat betekent dat de staat van de slagaders in het hele lichaam vrij slecht is. Het is daarom goed te begrijpen dat de benen van een etalagebenenpatiënt in principe in orde zijn, maar dat het de bloedvaten zijn die problemen geven. Het behandelen en bestrijden van etalagebenen moet dus niet alleen op de benen gericht zijn, maar op de bloedvaten in het hele lichaam.

Bekijk ook de zeer informatieve site HTTP://www.claudicationnet.nl

 

Pijnklachten in de kuit die ontstaan tijdens het lopen en die met stilstaan volledig verdwijnen.

Soms komt deze pijn ook voor in het bovenbeen of bil. Ook dan spreekt men van etalagebenen

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat er aan de hand is.
Belangrijke dingen als (stoppen met) roken en leefstijl komen aan bod.
Ook vaststellen wat u wil bereiken is belangrijk: voor de een is een kwartier door kunnen lopen genoeg om bv de winkels te halen, een ander wil nog uren in de duinen wandelen.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Het algemene fysiotherapeutisch onderzoek van rug, heupen, knieën, enkels en voeten. Natuurlijk worden ook de spieren onderzocht en wordt naar uw houding gekeken.
  • Het loopbandonderzoek. Hierbij kijken we naar uw manier van lopen. Met een speciale loopbandtest wordt een indruk gekregen van uw loopvermogen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit trainen op de loopband en op diverse andere apparaten in de oefenzaal. Hiermee trainen we het loopvermogen, de spierkracht van de beenspieren en de conditie.
Als er problemen in de gewrichten van de benen of rug bestaan, kunnen die ook behandeld worden.

Niels Pabst

Niels Pabst

Fysiotherapie, Fysiotherapie bij vaatproblemen, Manuele therapie