McKenzie (MDT)

Home / Behandelingen / McKenzie (MDT)

McKenzie (MDT)

McKenzietherapie – Mechanische Diagnose en Therapie

De Mechanische Diagnose en Therapie voor a-specifieke rug- en nekklachten is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt de McKenzie-methode geen indeling op ziekte of aangedane structuur maar een ander indelingsmodel, gebaseerd op uw symptomen (klachten).
Deze zijn leidend in het McKenzieonderzoek. De reactie van uw klachten op bewegings- of houdingstesten bepaalt welke oefeningen voor u klachtenverminderend zullen werken.

De vragen en de testen in het McKenzieonderzoek en de -behandeling gaan over de mechanische belasting van uw lichaam, en de reactie van uw klachten op de bewegingstesten. Zowel voor de diagnose als de therapie zijn deze bepalend. Daarom is de officiële naam van McKenzietherapie: Mechanische Diagnose en Therapie, oftewel MDT

Wie kan baat hebben bij McKenzie therapie

Iedereen met nek- of rugklachten, acuut of langer bestaand, met of zonder uitstraling in armen of benen kan onderzocht worden volgens de mcKenzie methode.
Na dit onderzoek zal binnen enkele behandelingen blijken of er effect is te verwachten van behandeling volgens deze methode.

Het blijkt dat voor 80% van de rug-en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is (dit worden de a-specifieke rug- en nekklachten genoemd). Dit feit leidt heden ten dage tot grote verwarring in de medische wereld. Men is naarstig op zoek naar de pathologisch – anatomische verklaring (welke ziekte, welke structuur is verantwoordelijk voor de klachten) van één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de westerse wereld.

Het zijn deze a-specifieke rug-en nekklachten waar het McKenzie concept zich mee bezig houdt.

Wat gebeurt er tijdens de consulten

De eerste consulten van de McKenziebehandeling staan vooral in het kader van onderzoek en diagnostiek.

Meestal krijgt u direct de eerste keer een houdings- en/of oefeninstructie voor thuis. Steeds wordt gezocht naar díe oefening die direct verbetering geeft. Houdingsinstructie is vaak een belangrijk deel van de behandeling. In de meeste gevallen is er een informatieboekje beschikbaar over uw klacht. Deze kunt u bij ons lenen of aanschaffen

De therapeut bepaalt welke mechanische factoren (oftewel: welke houdingen of bewegingen) van invloed zijn op uw klachtenpatroon. Daarna stelt zij vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven gegeven kunnen worden. Deze oefeningen zijn over het algemeen direct effectief, dwz klachtverminderend, wat uiteraard motivatie oplevert om ze te doen.

Doel van deze benaderingswijze volgens McKenzie is u onafhankelijk van therapie en therapeut te maken, en de kans op herhaling van deze klacht aanzienlijk te verkleinen.
Uw zelfwerkzaamheid staat hierbij centraal.

De McKenzie therapie is grotendeels “hands-off” voor de therapeut. Slechts indien er geen blijvend effect is van de oefeningen, zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken. Doel hiervan is dat u weer met positief effect kan oefenen.