Sensorische integratie

Home / Behandelingen / Sensorische integratie

Sensorische Integratie therapie

Sensorische Integratie therapie ofwel sensorische informatieverwerking is het voelen van prikkels van buitenaf, die door de zintuigen waargenomen worden. Zoals het ruiken, voelen, zien, horen, en het bewaren van het evenwicht.

Veel problematiek bij kinderen heeft te maken met het verwerken van deze prikkels.

Een Sensorische Integratie therapeut is in staat om, op basis van specifieke kennis en vaardigheden, een deskundig oordeel te geven over de problematiek rondom het verwerken van sensorische informatie.

Zij gaat met het kind oefenen deze informatie op een juiste manier te verwerken.

Ook het geven van advies aan ouders en leerkrachten is van belang.

Gedrag en prikkelverwerking

Als er bij kinderen in de leeftijdscategorie van 0-12 jaar problemen zijn in de verwerking van sensorische prikkels kan het leiden tot gedrag dat voor zowel het kind als zijn omgeving niet gewenst is.

Gedragingen die te maken kunnen hebben met het niet goed omgaan en verwerken van prikkels van buitenaf kunnen zijn:

  • Angst om te bewegen of juist een sterke drang om te bewegen
  • Veel of weinig lichaamsbesef ( bijvoorbeeld struikelen of starre houding)
  • Vermijden van  aanraking of dit juist opzoeken (bv: Wil graag wel of niet vies worden)
  • Gevoelig of ongevoelig voor geluid en/of voor licht
  • Moeite met veranderen, een starre houding,
  • woedeaanvallen,
  • gevoelig voor kritiek,
  • snel emotioneel
  • onverschilligheid voor bepaalde situaties

Vragenlijsten

Door middel van een ouder-vragenlijst en soms ook een leerkrachten-vragenlijst wordt bekeken waar het kind tegenaan loopt.

Onderzoek

Vervolgens vindt er een sensomotorisch onderzoek plaats. Dit bestaat uit een aantal specifieke testjes om te zien hoe het kind op prikkels reageert en hoe het deze verwerkt.

Behandeling

Naar aanleiding hiervan wordt samen met het kind en de ouder een behandelplan gemaakt.
Behandeling vindt plaats in spelvorm in onze kinderfysiotherapieruimte.
Samen met de SI therapeut leert het kind een prettige en veilige manier te vinden om met  prikkels om te gaan en het gedrag positief te veranderen.

 

Kinderen kunnen ook oefeningen mee krijgen om thuis en/of op school te doen.