Klachten

Home / Klachten

Al onze therapeuten zijn aangesloten bij onze beroepsvereniging en zijn daardoor automatisch aangesloten bij de desbetreffende klachtenreglementen.

Klachtenregeling acupunctuur:
KAB-regeling van toepassing.
De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een overkoepelend orgaan. Zij doen er alles aan om een klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener. Meer informatie op http://www.kab-koepel.nl